ÇEVRE YÖNETİM POLİTİKAMIZ

  • Tüm çalışma ve faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları, geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ile kaynağında azaltmak,
  • Atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlamak,
  • Çevre yönetimi konusunda ilgili mevzuatlara uymak ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,
  • Faaliyetlerin çevresel etkilerini periyodik olarak denetleyip kontrol altında tutmak,
  • Çevre Yönetimi ile ilgili tüm çalışmalara çalışanların da katılımını sağlayıp, oluşturulan çevre bilincini sürekli olarak tüm araçlarla desteklemek,
  • Gelecek nesillerden bizlere emanet bırakılmış olan çevremizi onlara kirletmeden teslim etmek.